Detail datového slovníku:  K IDENTIFIKACI A POPISU OBYVATELE

Rozbal
Autor: RNDr. Pavel Benda

Aktuální stav: Vyhlášen
Aktuální stav je koncový.

Obsah datového slovníku
Důvod zápisu podnětu
Skupina DP
Oblast DP
Datum vyhlášení
Platnost od data Platnost do data
Definice
Jméno souboru XML schématu Verze
Umístění souboru XML schématu
Umístění dokumentace
Doporučený prefix jmenného prostoru XML schématu
Cílový jmenný prostor XML schématu
SDP
POS
Defaultní tvar elementů Defaultní tvar atributů
Seznamy
Klíčová slova
Tvůrce
Přispěvatel
Použité jmenné prostory
Importovaná schémata
Ostatní
Autorská práva Dokument licence
Držitel práv Popis změn
Jazyk Publikační autorita
Zamítnutí podnětu
Datum Autor  
Důvod