Informační systém o informačních systémech veřejné správy

Přihlášení do aplikace

Pro přihlášení do IS o ISVS je třeba mít nainstalovaný Web Signer, který je zdarma ke stažení zde.

Základní informace

Aplikace Informační systém o informačních systémech slouží ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Jedná se o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS.

Tento systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a příslušným navazujícím prováděcím právním předpisem – Vyhláškou Ministerstva informatiky České republiky č. 528/2006 Sb. o informačním systému o ISVS. Na uvedeném základě je tento informační systém rutinně provozován od 1. ledna 2007.

Uživatelské příručky systému naleznete zde: Otevřená data poskytovaná systémem: Za veškeré Vaše připomínky, které prosím směřujte na , děkujeme.

Tato aplikace podporuje prohlížeče Internet Explorer verze 9-11, Google Chrome verze 40-43, Mozilla Firefox verze 30-38 a Opera verze 27-29. Na mobilních zařízeních je možno systém IS o ISVS provozovat pouze v režimu prohlížení dat.

Celkový počet přístupů: 51 210