INFORMAČNÍ SYSTÉM O DATOVÝCH PRVCÍCH
Provozní verze 2.01.00

Aplikace Informační systém o datových prvcích (provozní verze) poskytuje oficiální informace o datových prvcích informačních systémů veřejné správy, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky vyhlášené v Informačním systému o datových prvcích jsou pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné.
Tento systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a příslušným navazujícím prováděcím právním předpisem – Vyhláškou Ministerstva informatiky ČR č. 469/2006 Sb. o informačním systému o datových prvcích. Na uvedeném základě je tento informační systém rutinně provozován od 1. ledna 2007.
Sémanticky příbuzné datové prvky jsou seskupeny do datových slovníků. Každý datový slovník je pro účely použití v rámci komunikace informačních systémů veřejné správy prezentován ve formátu XML schématu. Ke každému datovému slovníku také existuje dokumentace v PDF formátu. Jak schémata, tak dokumentace datových slovníků jsou automaticky generovány ze zdroj. dat.

Pro přihlášení do aplikace ISDP s novým kvalifikovaným certifikátem je potřeba mít vyplněnou položku pro e-mail v QC při vydání certifikační autoritou.

Pro přihlášení do ISDP je třeba mít nainstalovaný Web Signer, který je zdarma ke stažení zde.

Instalace aplikace Web Signer je popsána v: Nastavení provozního prostředí webového prohlížeče.


Uživatelskou příručku pro příslušné uživatelské role (resp. návody k obsluze) lze stáhnout zde:
Otevřená data poskytovaná systémem:
Stáhnout lze také aktuální verzi Metodiky pro popis datových prvků.
Za veškeré Vaše připomínky, které prosím směřujte na * radomir.simekzavinacmvcr.cz, děkujeme
Tato aplikace podporuje prohlížeče Internet Explorer 8.0 a vyšší, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera v rozlišení 1024x768 pixelů.